Miestnosť samovrahov (Sala samobójców)

29.1.2012|Slavo Sochor|
Miestnosť samovrahov (Sala samobójców) Čo vás nezabije, to vás posilní... Vyjadriť sa k filmu Miestnosť samovrahov nie je jednoduché tak, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Ešte teraz neviem, čím tento článok ukončím a tak mi dovoľte, aby som začal štandardne. Dejové ústredie počas celého filmu spočíva v rodine Úspešných. Úspešný Otec, Úspešná Matka, Úspešný Synček. Tatko má bokovku, Mamka má bokovku. A Syn? Nemá prakticky nikoho. Je obklopený priateľmi, no už na začiatok je zrejmé, že sa medzi nimi necíti až tak príjemne. Rodina sa však v súkromí, ale aj navonok prezentuje ako symbol súčasnej elegancie – túžobne zazerá na vysoké pozície a svojou nepoškvrnenou etiketou a decentnými pohľadmi sa im strká do análov. K problémom sa chová ignorantsky a obchádza ich, ako by im neprináležalo zaoberať sa nimi. Miestnosť samovrahov Syn však k jednému osobnému problému prichádza. Obrátia sa proti nemu priatelia (ja osobne pochybujem o tejto nálepke – vytvorila ju naturálna potreba obklopiť sa bohatou kastou) a on nenachádza ani jeden náznak nádeje, či priateľstva. Depresívne chvíle si kráti schúlený v kúte so svojim laptopom. „Zaregistruj sa“, povedala mu. A on sa zaregistroval. Syn stretáva virtuálnu Kamarátku. Má tiež svoje problémy, je izolovaná od sveta. „Izoluj sa“, povedala mu. A on sa izoloval. Sú spolu, v miestnosti samovrahov. Pre Syna to je uspokojivá ilúzia a Matke i Otcovi sa naskytá prvý kritický bod, v ktorom vidia pomyslenú zábranu na úspešnej ceste. Patinu depresie sa snažia zo Syna zoškrabať asi tak rýchlo, ako manažéri rušia svoje prázdne žalúdky počas obednej prestávky vo fast-foodoch. V dnešnej dobe každý film, ale aj umelecké dielo nutne potrebuje čosi originálne, čo ho odlíši od zvyšku. Režisér a zároveň autor scenára Miestnosti samovrahov Jan Komasa sa pokúsil o jedinečnosť hneď v dvoch smeroch, otázne je však, či to splnilo svoj účel. Za prvý odlišný znak by sa dal považovať celkový zámer filmu, a tým sú konkrétne problémy teenegerov a teenegeri samotní. Je však v dnešnej dobe nutné pichať do oblastí, ktoré mladých prakticky denne obklopujú a násilne ich vystríhajú pred nebezpečenstvom povestných „Pandorinych skriniek“. Mám pocit, že primárne sa chcel Komasa film diferencovať v podobe virtuálneho sveta a dovoľte mi povedať, že sa mu to po technickej stránke rozhodne nedarí. Stredoeurópske krajiny neboli v počítačovej animácii nikdy priekopnícke a preto by bolo oveľa zaujímavejšie a možno aj prospešnejšie, keby režisér alternatívny Synov svet zobrazil prostredníctvom iných umeleckých prvkov – napríklad tancom. Ak mali tvorcovia za cieľ vytvoriť kvalitnú animáciu, rozhodne mali ísť skôr inou, jednoduchšou cestou. Herecké výkony vo filme sú v priemere uspokojivé a ako sa vyjadrili mnohé iné médiá, výkon mladého poľského herca Jakuba Gierszala sa dá dokonca považovať za zaujímavý. Umelecké „telesá“ stvárňujúce Matku a Otca budia nesympatický a workoholický dojem, no ich láskavé polohy sú často nedôveryhodné, o to však tvorcom zrejme aj išlo. Poslednou výraznejšou postavou je Synova virtuálna Kamarátka a dojem z jej výkonu dosť kazí fakt o spôsobe prevedenia spomenutý o odsek vyššie (v reálnom svetle sa vykresľuje postava len veľmi málo). Miestnosť samovrahov Poľský film Miestnosť samovrahov má hlavnú nevýhodu v tom, že je poľský a mladí ľudia trpia neznámou averziou voči európskej kinematografii a vyzerá to tak, že ju už zrejme dostali v génoch od svojich rodičov, ktorý boli pred dvadsiatimi rokmi presýtení komorným umením východného bloku. Na Slovensku sa dostáva hlavne na plátna filmových klubov (hoci pôvodne patrí do klasických kín), ale aj na stredné školy a tak si kladiem hneď dve otázky. Priláka tento film mladých do filmových klubov? Alebo si ho pozrú v škole a zostanú znechutení novou výchovnou pomôckou? Dnes, keď ešte nepoznám žiadne divácke reakcie, možno bude tento záver jemne skeptický, no aj tak chcem Miestnosti samovrahov popriať veľa síl, pretože na Slovensku ich bude potrebovať.
VERDIKT MOVIE MANIA:
Zdroj:  MovieMania.sk Foto © ASFK

Odporúčané články