Výstava Frejm baj frejm sa vracia do Žiliny!

22.6.2013|Tlačová správa|
Výstava Frejm baj frejm sa vracia do Žiliny! Festival animovaných filmov Fest Anča prináša do Žiliny opäť výstavu Frejm baj frejm. Tentoraz predstaví v Považskej galérii umenia v Žiline, v Mestskom divadle Žilina a v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie 17 výtvarných umelcov zo Slovenska, Českej republiky, USA a Mexika. Vo vystavovaných dielach využívajú médium animácie alebo princíp ilúzie pohybu, zároveň však reagujú na lokálny kontext a špecifickosť žilinského kultúrno-historického regiónu. Medzi autormi sú rodáci zo Žiliny, ktorí vychádzajú vo svojej práci z osobnej skúsenosti (Caková, Kazmuková, Krajčová), či prirovnávajú spomienky z rodnej obce Žilina v Českej republike k neznámej slovenskej Žiline (Kaplanová). Ďalšie diela sú vytvorené z perspektívy turistu vo forme net-artu (Carmonamedina), náhodného návštevníka (Cenek & Sochorová) alebo rezidenta, ktorý mal možnosť objavovať skryté čaro mesta počas troch mesiacov (Kopec). Zároveň výstava predstavuje práce vytvorené na základe sprostredkovanej skúsenosti cez internet alebo video (Hibbert-Jones & Talisman). Niektoré práce sú reakciou na špecifické problémy žilinského regiónu s globálnym presahom, ako zánik textilnej továrne Slovena a súčasný fenomén automobilky KIA (Hudec) či životné prostredie ohrozujúca výroba polystyrénu (Černeková). Autori v tvorivom procese vychádzali z výskumu siahajúceho až do histórie miestnych špecifík, napríklad obľúbeného plachtárskeho strediska na Strániku (Janečková) alebo takmer zaniknutej židovskej komunity, jej architektúry či športových, kultúrnych, náboženských zvykov (Godalová, Krajčová, Medzihorská, Kopec). Forma vystavených diel je rôznorodá. Okrem tradičnej videoprojekcie a inštalácie v galérii a kultúrnej inštitúcii, majú diváci možnosť vidieť niektoré práce priamo vo verejnom priestore mesta Žiliny (Janečková, Smetana). Výstava Frejm baj frejm II je reakciou na absenciu kurátorských projektov reflektujúcich médium animácie v dnešnej výtvarnej tvorbe alebo teoretických textov venujúcich sa tejto problematike. Jej cieľom je ukázať schopnosť média animácie reagovať na aktuálne otázky v súčasnom umení. Zároveň rozširuje festival Fest Anča o animáciu prezentovanú v galerijnom alebo verejnom priestore. Vernisáž výstavy bude prebiehať počas festivalu Fest Anča až tri dni: • 27. 6. 2013 o 17:00 h. v Považskej galérii umenia v Žiline, výstava potrvá do 14. 7. 2013) • 28. 6. 2013 o 16:00 h. v Mestskom divadle Žilina, výstava potrvá do 6. 7. 2013 • 29. 6. 2013 o 14:00 na Stanici Žilina-Záriečie, výstava potrvá do 14. 7. 2013 Po otvorení výstavy v piatok a sobotu budú nasledovať komentované prehliadky s kurátorkou a zúčastnenými autormi v Považskej galérii umenia: • 28. 6. 2013 o 16.30 h. • 29. 6. 2013 o 15.00 h. Kurátorka výstavy: Daniela Krajčová Vystavujúcimi umelcami sú: Dita Kaplanová, Eťa Kazmuková, Filip Cenek & Tereza Sochorová, Zuzana Janečková alias Pinguu, Carlos Carmonamedina, Jakub Kopec, Katarína Caková, Zuzana Medzihorská, Zuzana Godálová, Oto Hudec, Dee Hibbert-Jones & Nomi Talisman, Daniela Krajčová, Lucia Černeková, Matěj Smetana. Zdroj:  Tlačová správa Foto © archív

Súvisiace články