Zomrela významná dokumentátorka Gabriela Gavalčínová

22.9.2006|Štefan Vraštiak|
Zomrela významná dokumentátorka Gabriela Gavalčínová

Gabriela Gavalčinová (5.3.1944 Humenné – 20.9.2006 Bratislava)

Dlhoročná pracovníčka SFÚ Bratislava, dokumentátorka, filmografka so zameraním na slovenský a svetový animovaný film, organizátorka podujatí hlavne s animovaným filmom. Venovala sa aj filmovým aktivitám na BHS Bratislava.

V roku 1969 ukončila štúdiá na FF UK v Bratislave. V roku 1963 spoluzakladá Filmové kluby na Slovensku a 10 rokov je predsedníčkou FK pri PKO v Bratislave. Od 21.9.1967 do 28.2.1993, 37 rokov pracuje v Slovenskom filmovom ústave, najskôr v dokumentácii, neskôr v oddelení výskumu a metodiky práce s filmom. Od 1.3.1993 – 31.12.1996 bola správkyňou Nadácie BAB. Od 1.1.1997 pracuje v BIBIANE v Bratislave, až po odchod do dôchodku 1.2.2006. vo funkcii vedúca sekretariátu BAB.

Od roku 1977 spolupracovala na BIB – Bienale ilustrácií Bratislava/založené 1967/ , keď boli do programu zaradené prehliadky animovaných filmov pre deti. V rokoch 1985,1987,1989 organizovala na BIB – Medzinárodnú prehliadku animovaných filmov pre deti, od roku 1991 MFF BAB – Bienale animácie Bratislava. Pripravovaný 8. ročník BAB v roku 2005 sa nekonal pre jej vážne ochorenie. Ako znalkyňa slovenskej animovanej tvorby bola pozývaná za členku poroty MFF s animovaným zameraním/napr. Poznaň/, pripravila programy pre svetové summity médií v Solúni a v Rio de Janeiru. V roku 1989 získala pre BAB záštitu Medzinárodnej asociácie animovaných filmov ASIFA, v roku 1991 štatút nesúťažného MFF, v roku 1993 Medzinárodného centra filmov pre deti a mládež v Montreale – CIFEJ. V roku1991 presadila na BAB udeľovanie Ceny Prix Klingsor, v roku 1999 Čestnej medaily Albína Brunovského, v roku 2001 Ceny UNICEF, v roku 2003 Čestnej medaily Viktora Kubala a Ceny Višegrádu. Jej zásluhou navštívili BAB najvýznamnejšie osobnosti svetového animovaného filmu, ktorí získali Cenu Prix Klingsor: Fréderick Back /Kanada/, Jan Švankmajer /Česko/, Břetislav Pojar/Česko/, Gene Deitch/USA/, Emanuele Luzatti/Taliansko/,Faith Hubley/USA/, Co Hoedeman/Kanada/, Giulio Gianini/Taliansko/.

Ako dokumentátorka a filmografka SFÚ Bratislava zverejnila v Slovenskom divadle v roku 1970 filmografické súpisy:

 • Slovenské hrané filmy 1945 -1969/filmografie/ - SD č.1/70
 • Slovenské televízne filmy 1960 – 1969/filmografia/ - SD č.2/70 Televízne inscenácie 1950 – 1960/Súpis I/ – SD č.3/70, 1961 – 1965/Súpis II./ - SD č.4/70, 1966 – 1987/Súpis III./ - SD č.5/70

Bola autorkou publikácií:

 • Slovenské hraný film 1945 – 1972/filmografie/ - SFÚ 1973
 • Práca s filmom v osvetových zariadeniach - OÚ Bratislava 1980
 • Dramatické relácie ČSTV v SSR- ČSTV Bratislava 1984
 • Film a hudba – súvislosti tvorby – spolu s Vladimírom Mlčouškom – Dokumenty č.37/88 – SFÚ Bratislava 1988
 • Ideovo – estetické hodnoty slovenských filmov o umení a možnosti ich využitia vo výchovnom procese socialistického človeka – SFÚ Bratislava 1988
 • Břetislav Pojar – Zborník zo seminára 15.10.2003 – zostavovateľka a redaktorka – BIBIANA Bratislava 2003
 • Viktor Kubal – Zborník z medzinárodného seminára 16.10.2003 – zostavovateľka a redaktorka – BIBIANA Bratislava 2003
 • Viktor Kubal and His Contemporaries in Slovak Animated Films for Children vyšlo v angličtine a francúzštine- autor Rudolf Urc – editorka – BIBIANA Bratislava
 • Galéria osobností BAB – 2003 – BIBIANA Bratislava
 • Organizovala v BIBIANe výstavy, bola ich spoluscenáristkou, dramaturgičkou a podieľala sa na ich výtvarno – priestorovom riešení: Verneovky Karla Zemana - 2002, Leonardo Mio – 1999 Vincent - k 150. výročie narodenia Vincenta van Gogha – 2003

Pohreb bude 27.9.2006 o 10.45 hod. v bratislavskom krematóriu

Zdroj:  SFÚ

Súvisiace články