Začal 8. ročník MFF 2006 v Bratislave

1.12.2006|tlačová správa|
Začal 8. ročník MFF 2006 v Bratislave

Bohatý program, kvalitné poroty, zaujímaví hostia ale aj príťažlivé sprievodné podujatia – slovenskí diváci si už zvykli na vysokú úroveň podujatia, ktoré tradične prichádza na sklonku roka do bratislavského Palace Cinema Aupark. Tento rok prevzal záštitu nad festivalom prezident SR Ivan Gašparovič.

Je samozrejmé, že očakávania voči festivalu z roka na rok rastú. Ich úspešné naplnenie je však ťažko predstaviteľné bez vyriešenia otázky financovania podujatia. Financovanie kultúry je na Slovensku dlhodobo považované za poddimenzované. Napriek tomu sa občas podarí projekt, ktorý sa dokáže vyrovnať aj s týmto problémom. 8. ročník Medzinárodného filmového festivalu Bratislava je dôkazom toho, že dobrý projekt v oblasti kultúry dokáže získať dostatočné finančné zabezpečenie nielen na prežitie, ale aj na rast, a to tak kvantitatívny ako aj kvalitatívny.

Je ťažké predstaviť si prípravu takéhoto podujatia bez možnosti využitia viazdrojového financovania. Sponzoring zo strany súkromných spoločností predstavuje dlhodobo významný podiel na financovaní festivalu. Tento rok však organizátorom mnohé problémy pomohlo vyriešiť Ministerstvo kultúry SR (ďalej len MK SR). V prvom pláne vyčlenilo MK SR pre festival 9 miliónov korún, rovnako ako minulý rok. Po prehodnotení projektu a jeho prínosu rozhodlo ministerstvo o navŕšení dotácie.

Minister kultúry SR Marek Maďarič sa vyjadril na tému festivalu: „Na to, aby sme dostali slovenskú kinematografiu z útlmu je potrebné, okrem iného, vyvolať prajnú atmosféru pre film ako taký. Prirodzeným prostriedkom na to sú samozrejme overené filmové festivaly, ktoré sú dobrou príležitosťou na to, aby sa k filmovému umeniu pritiahla pozornosť širšej verejnosti. Ak prebudíme divácky záujem o film, budú sa nám ľahšie obhajovať a presadzovať kroky, ktoré v konečnom dôsledku povedú k lepším podmienkam pre tvorbu pôvodných slovenských filmov.“

„Veľmi si ceníme výnimočnú podporu Ministrerstva kultúry a jeho najvyššieho predstaviteľa Mareka Maďariča. Festival a najmä jeho kvalita, ktorá je pre nás prioritná, predstavuje aj nemalú finančnú náročnosť. V poslednom období sú kvalitné filmy, premietané na festivale, spojené aj s vysokým poplatkom za jeho premietanie. Rastú náklady na doručenie desiatok desiatky kilogramov vážiacich balíkov s filmami, zvyšujú sa aj náklady na špičkovú techniku simultánneho tlmočenia... To, že môžeme ponúknuť návštevníkom festivalu kvalitné podujatie tak po stránke kinematografickej výnimočnosti ako po stránke technického zabezpečenia a to za zvýhodnenú cenu vstupného sú dôsledky výnimočnej podpory Ministerstva kultúry,“ dodáva Vladimír Krajniak, výkonný riaditeľ MFF Bratislava.

O Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava 8. ročník Medzinárodného filmového festivalu Bratislava sa koná 1. – 9. decembra 2006 v Palace Cinemas, Aupark Bratislava. Medzinárodný filmový festival Bratislava je jediný filmový festival, ktorý reprezentuje SR v Koordinácií európskych filmových festivalov. Členom sa stal v roku v roku 2000. Hlavnou programovou sekciou Medzinárodného filmového festivalu Bratislava je medzinárodná súťaž prvých a druhých hraných filmov z celého sveta, čo určuje aj jedinečnosť festivalu v stredoeurópskom meradle. Hlavnými organizátormi festivalu je Partners Production a o.z. Ars Nova.

Zdroj:  tlačová správa

Súvisiace články

Spider-Man: Paralelné svety

Spider-Man: Paralelné svety

Pavúčí muž, alebo lepšie povedané Spider-Man patrí medzi najpopulárnejších komiksových hrdinov. Hoci sa v komiksoch objavil už v roku...