film Plechový bubienok (1979)
Film Plechový bubienok (1979)
Fotogaléria (6)

Dĺžka filmu

142 min

Slovenská premiéra:

19.10.2017 (ASFK)

Pôvodný názov:

Die Blechtrommel

Skvelá filmová adaptácia románu Güntera Grassa. Dej sa odohráva v rokoch 1899 - 1945 a sleduje osudy postáv na pozadí premien mesta Gdaňsk, ktorého genius loci sa stáva ďalším protagonistom. Rozprávačom je Oskar Matzerath, ktorý sa z nedôvery a odporu voči falošnému, krutému a pokryteckému svetu dospelých rozhodne pri svojich tretích narodeninách pádom do pivnice zastaviť svoj rast. Predstieraná detinskosť mu zachováva odstup, nezávislosť a slobodu; jej príznakom sa stáva červeno-biely plechový bubienok, na ktorý v proteste vytrvale bubnuje.