Články:

Kráľovstvo (The Kingdom) 15.10.2007 | 11.september 2001 a azda najničivejší či najtragickejší deň v histórii USA. Každý z nás túto historickú udalosť určite pozná....