film Bratia (2009)
Film Bratia (2009)
Články (1)

Réžia:

Jim Sheridan

Krajina

USA

Dĺžka filmu

105 min

Slovenská premiéra:

8.4.2010 (Forum Film Slovakia)

Pôvodný názov:

Brothers

Cenami ovenèený režisér Jim Sheridan (In America, V mene otca) si za námet svojho najnovšieho filmu vybral remake dánskej drámy z roku 2004. Z pôvodného filmu si však ponechal len základnú kostru, dej preniesol do horúcej súèasnosti a dodal mu to, èo v jeho filmoch milujú kritici aj diváci na celom svete - napätie, inteligentný príbeh a hlavne - živelné postavy, ktoré môžu diváci raz milova, inokedy nenávidie , ale rozhodne ich vždy budú chápa. Pýchou rodiny Cahillovcov je starší syn Sam (Tobey “Spiderman” Maguire) - otec dvoch malých dcér, vzorný manžel a hlavne - mariòák, ktorý trávi dve tretiny roka na zahranièných misiách. Za to mladšiemu synovi, ¾ahkomyselnému Tommymu, ktorého stvárnil Jake Gyllenhaal, ktorý je èastejšie vo väzení než doma, nemôže otec Cahill prís ani na meno. Aj tak je to práve Tommy, kto sa ujme Samovej rodiny potom, èo je vrtu¾ník jeho brata zostrelený v Afganistane a Sam vyhlásený za màtveho. Starostlivos o druhých pomaly menia problémového Tommyho na zodpovedného strýka ktorý viac než na seba myslí na svoje netere, ale tiež na svoju švagrinú Grace (Natalie Portman). Zúfalstvo a boles  zo straty brata a manžela zaène tých dvoch priahova, lenže obidvaja sa za to hambia a boja sa, èo nastane. Len èo sa trúchliaca rodina pomaly vracia do života, objaví sa stratený Sam. Je to však skutoène Sam, kto sa vrátil? Z k¾uïasa a slušòáka urobilo kruté muèenie, ktoré podstúpil v zajatí agresívneho a uzavretého èudáka, ktorý trpí záchvatmi paranoje a desí vlastné deti. Úlohy bratov, akoby sa obrátili a ich stret je ve¾mi blízko. Je možná cesta späť? Je vôbec ešte možné opraviť pretrhnuté väzby? Odpustiď a ísť ďalej? Odpoveï ponúkne emóciami nabitá dráma, ktorá je horúcim kandidátom na tohtoroèných Oscarov.