Články:

Princ a Pruďas (Your Highness) 18.6.2011 | Primárnou formou, v ktorej sa prezentujú rodinné hodnoty a morálny status quo, je humor. Je to ľahko vizuálne spracovateľná forma a diváka...