film Anonymous (2011)
Film Anonymous (2011)
Video (1)

Réžia:

Roland Emmerich

Žáner:

Dráma

Krajina

Nemecko

Dĺžka filmu

130 min

Pôvodný názov:

Anonymous

Film Anonym vsadený do politickej jamy levovej alžbetínskeho Anglicka sa zamýšľa nad otázkou, ktorá už storočia miatla akademikov a briliantných intelektuálov počnúc Markom Twainom a Charlesom Dickensnom až po Henryho Jamese a Sigmunda Freuda, a síce: Kto bol autorom hier, ktoré sú pripisované Williamovi Shakespeareovi? Experti viedli množstvo debát, bolo napísaných mnoho kníh a učenci venovali svoje životy objahobe alebo popieraniu teorií obklopujúcích autorstvo najuznávanejších diel v anglickej literatúre. Anonym ukazuje jednu možnú odpoveď, zameriava sa na čas, kedy romantické a dobrodružné politické intrigy, zakázané milostné pletky na kráľovskom dvore a podvody chamtivých dvoranov lačných po moci a tróne boli vystavené na obdiv na najmenej pravdepodobnom mieste: na londýnskom javisku.