HODNOTENIE

Johny70
peto166
Velmy dobra spionazna akciovka!
guri