HODNOTENIE

RobertHolik
Cakal som viac
emkey
peto166
dobra akcna komedia! :)