HODNOTENIE

RobertHolik
Malo dostat aspon nominaciu na Oscara
RobertHolik
Malo dostat aspon nominaciu na Oscara
emkey
peto166