film Para nad riekou (2015)
Film Para nad riekou (2015)
Fotogaléria (24) | Video (1)

Dĺžka filmu

90 min

Slovenská premiéra:

19.5.2016 (ASFK)

Pôvodný názov:

Pára nad řekou

Životy troch zostarnutých muzikantov trubkára Laca Decziho, saxofonistu Ľubomíra Tamaškoviča a kontrabasistu Jána Jankejeho sa prepletajú v príbehu o sláve a jej pominuteľnosti. Sled absurdných a tragikomických situácií otvára priestor prchavosti a márnosti, s ktorými zvádza večný boj poézia ako východisko na ceste k nesmrteľnosti.