Dátum narodenia:

20.6.1952, St. Louis, Missouri, USA