Dátum narodenia:

30.7.1971, Allentown, Pennsylvania, USA