Osobnosť Liya Akhedzhakova
N/A

Liya Akhedzhakova

Osobnosť Liya Akhedzhakova
N/A

Dátum narodenia:

9.7.1938, Dnipro, Ukrajina, ZSSR