Dátum narodenia:

3.12.1985, Allentown, Pennsylvania, USA