Osobnosť Karol Vosatko
N/A

Karol Vosatko

Osobnosť Karol Vosatko
N/A

Dátum narodenia:

7.9.1965, Bratislava, Československo