Dátum narodenia:

18.3.1989, Guildford, Surrey, Anglicko, Veľká Británia

Fotogaléria: