Dátum narodenia:

18.10.1987, San Luis Obispo, Kalifornia, USA