Dátum narodenia:

7.12.1965, Washington, District of Columbia, USA