Dátum narodenia:

9.2.1987, Santa Ana, Kalifornia, USA