Dátum narodenia:

11.2.1971, St. John's Wood, Londýn, Anglicko, Veľká Británia