Dátum narodenia:

17.8.1960, Santa Monica, Kalifornia, USA