Osobnosť BD Wong
N/A

BD Wong

Osobnosť BD Wong
N/A

Dátum narodenia:

24.10.1960, San Francisco, Kalifornia, USA