film Eštebák (2011)
Film Eštebák (2011)
Video (1)

Réžia:

Juraj Nvota

Žáner:

Dráma | Komédia

Krajina

ČR | Poľsko | Slovensko

Dĺžka filmu

108 min

Slovenská premiéra:

19.4.2012 (Continental-film)

Pôvodný názov:

Eštebák

Založené na skutočných udalostiach. Príbeh mladého radioamatéra, ktorý sa stal stredobodom záujmu tajných služieb vychádza z poznatkov archivovaných v zväzkoch Ústavu pamäti národa v Bratislave. Príbeh muža, ktorý spoznáva sám seba v kontinuite času s prekvapivým zvratov v závere je tragikomédiou o heroizme. Úsmevnom pohľade na absurditu totalitných režimov. Mladý rádioamatér Adam sa stáva obeťou svojej doby. Po ukončení povinnej základnej vojenskej služby na štátnej hranici Československa s Nemeckou spolkovou republikou pracuje ako dispečér malého športového leteckého klubu. Tam ho aj zastihne príchod piatich vojsk Waršavskej zmluvy do ČSSR. Násilná vojenská okupácia v roku 1968 v priebehu jeden noci ruší nádej obyvateľstva, že socializmus je obroditeľný. Odpoveď mocných na seba nedáva dlho čakať.. Nasledoval proces tzv. normalizácie: kádrovanie a previerky. Otvorený útok moci na ľudskú existenciu. Vyjsť dôstojne z tohto zápasu nebolo jednoduché. Zomknutá spoločnosť sa začala trieštiť. Neustála konfrontácia ľudí s faktom každodennosti viedla nielen k strate ideálov, ale aj k rozkladu charakterov. Vojská sa stiahli z ulíc za múry kasárni. Klamstvá režimu ostali pokrokovým svetonázorom. Hrôza doby o to väčšia, že nepriateľ bol všadeprítomný a zároveň nehmatateľný. Vlny prepúšťania rozdeľujú priateľstvá, rodiny... Rádioamatér Adam je prevelený pod Ministertvo vnútra Odbor spravodajskej techniky. V ŠtB si ho vytipovali pre spoluprácu bez toho, aby to sám tušil. Po masívnych čistkách režimu chýbajú odborníci. Pripútavanie, postupné vťahovanie do osídiel moci urobí z Adama profesionálneho agenta. Získava materiálne výhody. Služobný byt a postupne aj zariadenie. Nábytok konfiškovaný emigrantom, prerozdeľovaný lojálnym stúpencom režimu. A čo viac Adam, má veliteľovú dôveru... Jeho pracovnou náplňou je zhromažďovanie kompromitujúcich materiálov. Sledovanie ľudí. Odpočúvanie. Jedného dňa však zistí, že nielen on odpočúva pre nich, ale aj oni odpočúvajú jeho. Čo je príčinou nedôvery k jeho osobe? A ide naozaj len o neho? Pri pátraní po príčinách vlastného sledovania naráža na fakty z minulosti. Prichádza k poznaniu, že bol jej súčasťou. Svedkom mimoriadnej udalosti z čias jeho základnej vojenskej služby. Zastrelenie pri pokuse o ilegálne prekročenie hranice. Vražda v boji za vlasť je v interpretácii režimu oficiálne považovaná za hrdinstvo. Pomôžu, alebo priťažia Adamovi argumenty, ktorými sa snaží brániť v konfrontácii so skutočnou realitou života? Ako dlho dokáže čeliť sile totalitného režimu? Vo chvíli keď má pocit, že je stratený paradoxne prichádza jeho povýšenie. V novovytvorenom XII Zbore národnej berzpečnosti na boj s vnútorným nepriateľom sa stáva veliteľom. Odteraz už nemusí len vykonávať príkazy. Naopak dostáva možnosť veliť. Ja na Adamovi, ako sa rozhodne... Príbeh pozostáva z vrstvenia zdanlivo každodenných životných situácii. Náhod, nenápadných okamžikov, ktoré rozhodujú o bytí, či nebytí ľudí, nadvláde tajných služieb nad spoločnosťou. Nik nevie, komu sa dá veriť. Strach, neistota vládnu dobe, v ktorej ľudia zisťujú, že spoznať druhých je rovnako ťažké ako spoznať samých seba. Pretože najväčším zločinom obdobia normalizácie bola a ostala morálna ujma, ktorú spoločnosť utrpela. Degradácia hodnôt spôsobená trvalým nátlakom vlády jednej strany a jeden pravdy. A práve o nich rozpráva náš príbeh.