Osobnosť Common
N/A

Common

Osobnosť Common
N/A

Dátum narodenia:

13.3.1972, Chicago, Illinois, USA