Mlčanie Lorny (Le silence de Lorna)

27.10.2009|Martin Kudláč|
Mlčanie Lorny (Le silence de Lorna) Portrét zo života na periférii

Filmárske súrodenecké duo Jean-Pierre a Luca Dardenna začínalo za kamerou dokumentárnych filmov. Natočili takmer šesť desiatok dokumentov, kým zistili, že v skutočnosti chcú točiť fikciu. Obaja filmári spozorovali, že čím ďalej, tým viac hovoria protagonistom na kamere, čo majú robiť. A tak začali točiť realistické príbehy, vďaka ktorým si vybudovali celosvetové renomé. Ich filmy Dieťa (L´Enfant, 2006), Syn (The Son, 2002), Rosetta (Rosetta, 1999) o obyčajných ľuďoch vzbudili pozornosť celosvetovej kritiky a divákov. Opäť prichádzajú s nemenej strhujúcou výpoveďou o živote z prostredia osôb marginalizovaných spoločnosťou.

Rovnako ako v predchádzajúcich snímkach, je aj v Mlčaní Lorny centrálnou postavou osoba z periférie spoločnosti, prostredníctvom ktorej sa pýtajú, čo to znamená byť človekom? Svojím typickým štýlom a pomocou ručnej kamery prenasledujú hlavnú protagonistku, kamkoľvek sa pohne, aby riadne zdokumentovali blúdenie stratenej duše uväznenej v celel s názvom život a jej snahu o začlenenie sa do ,,normálneho“ bytia. Dardennovci sú vynikajúci rozprávači a svoje majstrovstvo demonštrujú aj portrétom mladej Albánky hľadajúcej nový, lepší život. A to aj za cenu života niekoho iného. Lorna sa ocitá uprostred mafiánskej schémy, ktorá jej síce prinesie vytúžené Belgické občianstvo, no zistí, že cena bola príliš veľká.

Mlčanie Lorny (2008)

Expozícia začína pozorovaním bytu, v ktorom sa nachádza Lorna spolu s nejakým mužom. Pozvoľné dávkovanie informácii dáva obrovský priestor divákom a ich domýšľaniu. Filmári nás nechávajú na pochybách, musíme si dejovú mozaiku poskladať z dostupných fragmentov. Nie je známe v akom sú vzťahu, no ponúka sa niekoľko riešení rodinný, manželský, priateľský. Lornina zdráhavosť a separácia poskytujú indície, že sa zrejme o Claudyho stará iba z povinnosti. Neskôr sa dozvedáme, že práve Claudy je len ďalším nástrojom. V tomto prípade iba na jedno použitie. Dardennovci stavajú svoju hrdinku pred závažné rozhodnutia. Čo spočiatku vyzeralo ako prostá a priamočiara záležitosť, začne pod tiažou okolitých udalostí prerastať až do existenciálnej drámy. Spolu s Lornou sú diváci nútení zamýšľať sa nad hodnotou ľudského života, jeho zmyslom, zodpovednosťou za vlastné činy a činy, ktoré sa priamo dotýkajú ostatných. S týmito otázkami sme priamo konfrontovaní.

Svoje typické prenasledovanie postáv a nazeranie cez rameno vystriedali pozorovaním v väčšej vzdialenosti. Z vzdialenosti umožňujúcej vstup ostatným postavám do Lorninho života a sveta. Jediným vytrhnutím z šedivej reality každodennosti sú ojedinelé stretávky s priateľom Sokolom, pracujúcim v zahraničí, s ktorým plánuje budúcnosť. Čím viac Lorna začína riešiť nepríjemnú situáciu, v ktorej sa ocitla, tým viac je badať odcudzenie oboch postáv. Sokol je pilierom udržujúcim ju pri zdravom rozume, lenže stojí na vratkých základoch. Filmári Dardennovci zamestnávajú svoj povestný verizmus a podrobne mapujú Lorninu psyché, ktorou otriasa množstvo emocionálnych kalamít. Hlavná hrdinka sa dostáva do psychologického víru spôsobujúceho dezorientáciu a pád do jamy plnej depresie. Traumatizujúce a vypäté udalosti vystavia hrdinku neznesiteľnému emocionálnemu tlaku, pričom si jej podvedomie začne hľadať únikovú cestičku v paranoidnom správaní. Kvitnúca paranoja čoskoro vyklíči do psychickej choroby, ktorá ju paradoxne vytrhne z pazúrov nemilosrdného sveta.

Mlčanie Lorny (2008)

Osud ženy snažiacej sa o normálny a pokojný život vrcholí stratou príčetnosti, absolútnou rezignáciou a až autistickým únikom. Minimalizáciou hudobnej vložky a využitím ambientných zvukov umocňujú dokumentarizmus celej snímky. Aplikáciou estetiky dokumentu sa Dardennovci začleňujú do prúdu nadväzujúceho na taliansky neorealizmus, ne-neorealizmu alebo post-neorealizmu. Téma životnej križovatky a znášania následkov svojich rozhodnutí, nie je ničím novým, no s každým filmom sa im darí udrieť na inú strunu humanizmu.

Ako už napovedá názov, verbálne prejavy hrdinky sú minimalizované iba na nevyhnutnú mieru, vnútorné pocity a pochody, respektíve monológy transformuje do neverbálnej komunikácie. Aj vďaka hereckému výkonu Arty Dobroshi je obzvlášť dojímavá a emocionálna prvá sexuálna scéna, akú súrodenecké duo natočilo. Dardennovci opäť natočili pôsobivý portrét jedného z mnohých osudov z periférie spoločnosti. Mlčanie Lorny je korunované hereckým koncertom Arty Dobroshi.

15. ročník prehliadky toho najkvalitnejšieho, čo víri vody svetovej kinematografie PROJEKT 100-2009 sa začal 10. septembra a potrvá až do konca roka. Do filmových klubov ho prináša Asociácia slovenských filmových klubov. Po takmer štyridsiatich slovenských mestách poputuje ďalších desať klenotov svetovej kinematografie. O filmoch, na ktoré sa môžete tento rok tešiť sa viac dočítate na www.asfk.sk a recenzie si môžete prečítať aj tu.
VERDIKT MOVIE MANIA:
Zdroj:  MovieMania.sk Foto © AČFK

Odporúčané články

Diabol v tele (Devil Inside, The)

Diabol v tele (Devil Inside, The)

Pred viac než tromi dekádami stál taliansky horor Cannibal Holocaust na počiatku žánru zvaného “found footage”, v ktorom je podstatná...