Výhercovia súťaže o 3 tričká Into the Badlands

8.4.2019|tlačová správa/PR|

Prichystali sme pre vás ďalšiu súťaž v spolupráci so spoločnosťou AMC o 3 tričká Into the Badlands. Súťaž trvala do polnoci 7. apríla 2019. Vyžrebovali sme 3 štastných výhercov, nájdete ich na konci článku.

Viac o seriáli Into the Badlands vrátane článkov i fotografií, nájdete na tejto prehľadovej stránke.

Tričko Into the Badlands

Súťažná otázka:
Ktorú postavu z Into the Badlands máte najradšej?

Formulár na vyplnenie a zaslanie súťažnej odpovede nájdete na konci článku.

Upozornenie:

Z hľadiska fair-play akceptujeme limit len 1 email na osobu s rovnakým priezviskom z každej zhodnej poštovej adresy. V prípade prekročenia limitu si vyhradzujeme právo tieto emaily zo súťaže vyradiť. Ďakujeme za pochopenie.

Držíme všetkým palce.

Zoznam vyžrebovaných výhercov:

Igor L., Rožňava
Zlatuša H., Bratislava
Peter Š., Topoľčany

Výhercom srdečne gratulujeme a budú emailom kontaktovaní ohľadom odovzania výhry. Tešíme sa na vás v ďalších súťažiach.

  Foto © AMC

Súvisiace články