Výhercovia súťaže o 2x festival pass na 20. ročník Medzinárodného filmového festivalu Bratislava

19.11.2018|redakcia / IFF BA|

Pre filmových fanúšikov sme v spolupráci s MFF Bratislava sme aj v tomto roku pripravili súťaž o 2x festival pass na 20. ročník Medzinárodného filmového festivalu Bratislava. Súťaž trvala do polnoci 18. novembra 2018, vyžrebovali sme dvoch výhercov.

20. ročník MFF Bratislava ponúkne výber kvalitných titulov, ktoré prináša aktuálna mladá filmová tvorba. Prevažná časť filmov vo festivalovom programe je uvádzaná v slovenskej premiére. Často ide o tituly, ktoré sa do bežnej kinodistribúcie nedostanú, MFF Bratislava teda ponúka neopakovateľnú príležitosť kontaktu so súčasným svetovým filmom v jeho šírke a pestrosti. S inovatívnymi pohľadmi na svet a fungovanie v ňom sa diváci stretnú v príjemnej atmosfére bratislavských mestských kín Lumière a  Mladosť. Po minuloročnom úspechu festival predstaví časť svojho programu aj v troch mimobratislavských kinách: v kine Mier v Modre, v kine Záhoran v Malackách a v Artkine Metro v Trenčíne.

Festival pass oprávňujú držiteľa na vstup na festivalové predstavenia v kinách Lumière, Mladosť v priebehu celého festivalu. Držitelia festival passov majú možnosť využívať online rezervačný systém, ktorý bude spustený na festivalovom webe niekoľko dní pred začiatkom podujatia. Systém umožňuje rezerváciu vstupu na vybrané filmové predstavenie z pohodlia domova. Rezervácie je možné uskutočniť aj na mieste, vo všetkých bratislavských festivalových kinách a v Akreditačnom centre v Kine Lumière, Špitálska 4, Bratislava.

Súťažná otázka:

Na 20. ročníku MFF Bratislava uvidia diváci aj film kombinujúci prvky drámy s akčným thrillerom dánskeho režiséra Rasmusa Klostera Broa. Napíšte jeho názov. Napomôcť vám môžu tieto stránky venované 20. MFF Bratislava 2018.

Upozornenie:

Z hľadiska fair-play akceptujeme limit len 1 email na osobu s rovnakým priezviskom z každej zhodnej poštovej adresy. V prípade prekročenia limitu si vyhradzujeme právo tieto emaily zo súťaže vyradiť. Ďakujeme za pochopenie.

Správna odpoveď bola Cutterhead.

Z množstva súťažných emailov sme vyžrebovali dvoch šťastných výhercov, sú to:

Eva Š*****, Bratislava
Martin R*******, Plavecký Štvrtok

Výhercom srdečne gratulujeme, budú kontaktovaní emailom. Ostatným ďakujeme za účasť a tešíme na vás v ďalších súťažiach.

  Foto © IFF BA

Súvisiace články