Dátum narodenia:

20.7.1969, San Jose, Kalifornia, USA