Dátum narodenia:

10.8.1971, Washington, District of Columbia, USA