Dátum narodenia:

4.8.1983, Sacramento, Kalifornia, USA