Dátum narodenia:

30.11.1937, South Shields, County Durham, Anglicko