film Pravda je to najdôležitejšie (2023)
Film Pravda je to najdôležitejšie (2023)
Video (1)

Žáner:

Dokumentárny

Krajina

Slovensko

Dĺžka filmu

81 min

Slovenská premiéra:

5.10.2023 (ASFK)

Pôvodný názov:

Pravda je to najdôležitejšie

Filmový režisér, dramaturg, publicista a básnik. Portrét človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. Úvahy o ideových a estetických východiskách, ktoré počas svojej tvorivej dráhy konzekventne sledoval, o zmysle a poslaní umenia a o princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať. O realite limitujúcej slobodu umeleckého vyjadrovania, konfliktoch s mocou a príkoriach, ktorým sa Eduard Grečner – človek a umelec – rozhodol čeliť bez toho, aby pristúpil na kompromis na úkor svojich názorových postojov a vlastného svedomia, pretože pravda je to najdôležitejšie.