Dátum narodenia:

24.3.1977, Sacramento, Kalifornia, USA