film Samaritánka (2004)
Film Samaritánka (2004)
Články (1)

Žáner:

Dráma

Krajina

Južná kórea

Dĺžka filmu

97 min

Slovenská premiéra:

11.1.2007 (ASFK)

Pôvodný názov:

Samaria

Dve kamarátky, stredoškoláčky zo Soulu túžia po ceste do Európy. Peniaze sa rozhodnú získať tak, že jedna z nich začína prostituovať a druhá jej zháňa zákazníkov. Nepokladajú to za nič neobvyklé. Nešťastnou náhodou však prvá z nich umiera. Druhá začína spávať za peniaze s mužmi s tým, že takto vykúpi svoju vinu. Do deja však vstupuje otec dievčaťa, policajný detektív, ktorý náhodou zistí, čo jeho dcéra po vyučovaní robí. Ďalší z pozoruhodných filmov hviezdy súčasnej filmovej réžie Kim Ki-duka je opäť postavený na brilantnej práci s atmosférou do seba uzavretého príbehu. Odohráva sa na jeseň a práve kórejská jeseň so svojimi atribútmi (opadané listy vo vetre, zvláštne svetlo) a s lyrickou hudbou tu má natoľko dôležitú úlohu, že je akoby samostatnou postavou. Samaritánka je elégiou, rozdelenou na tri časti, ktoré navzájom vnútorne súvisia a ponúka mnoho špecificky náboženských súvislostí, pre bežného Európana možno ťažko zrozumiteľných. Ale Kim Ki-duk si je toho evidentne vedomý a v Samaritánke necháva vzhľadom k svojim predchádzajúcim filmom ešte viac miesta na premýšľanie, vytvára veľmi široké možnosti pre interpretáciu. Samozrejme aj v Samaritánke sa objavujú základné témy Kim Ki-dukovej tvorby (osamelosť, sex, smrť, brutalita), ale v inej, tentokrát umiernenej podobe. Komorná, v podstate rodinná tragédia sa tu stáva zvláštnou metaforou, komentárom na tému odcudzenosti súčasného chladného sveta, v ktorom prestali platiť elementárne morálne zásady a hodnotový rebríček sa úplne polámal.